Thông tin ngành mới
 
10/10/2023

 
10/10/2023

 
10/10/2023

 
10/10/2023

 
10/10/2023

Xem tất cả
Đánh giá


Xem tất cả
Thống kê
Lượt truy cập : 1561319
Đang truy cập : 17
Website cần biết
 HyperLink
 HyperLink
Số văn bản 1 trang:

Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành Cấp ban hành
Luật số 17/2023/QH15 | Tải về
Ngày ban hành: 20/06/2023,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Luật,  Cơ quan ban hành: Quốc hội,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Luật này quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể, phá sản và hoạt động có liên quan của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chính sách của Nhà nước về phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã....

Quyết định số QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | Tải về
Ngày ban hành: 23/07/2021,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019...

Thông tư số 03 /2014/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH | Tải về
Ngày ban hành: 26/05/2014,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Thông tư,  Cơ quan ban hành: Bộ kế hoạch đầu tư,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã...

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP | Tải về
Ngày ban hành: 21/11/2013,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Nghị định,  Cơ quan ban hành: Chính phủ,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 6, Khoản 10 Điều 9, Khoản 4 Điều 13; Khoản 13 Điều 21; Điều 22; Khoản 5 Điều 23; Khoản 1 Điều 27; Khoản 3 Điều 45; Khoản 4 Điều 49; Điều 54, Điều 59, Điều 61 và Điều 62 của Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

Luật số 23/2012/QH13 | Tải về
Ngày ban hành: 20/11/2012,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Luật,  Cơ quan ban hành: Quốc hội,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Quyết định số 2045 | Tải về
Ngày ban hành: 30/07/2012,   Lĩnh vực: Lĩnh vực khác,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: Quyết định Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương

Quyết định số 2046 | Tải về
Ngày ban hành: 30/07/2012,   Lĩnh vực: Lĩnh vực khác,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quyết định số 2047 | Tải về
Ngày ban hành: 30/07/2012,   Lĩnh vực: Lĩnh vực khác,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Dương

Thông tư số 153/2010/TT-BTc | Tải về
Ngày ban hành: 28/10/2010,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Thông tư,  Cơ quan ban hành: Bộ tài chính,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu:

Nghị quyết số Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Bình Dương nhiệm kỳ 2010-2015 | Tải về
Ngày ban hành: 02/07/2010,   Lĩnh vực: Nông nghiệp,  Loại văn bản: Nghị quyết,  Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Bình Dương nhiệm kỳ 2010-2015

1234
Đăng nhập
Tên  
Mật khẩu  
   
Quên mật khẩu      Đăng ký
Tìm kiếm
Thông báo mới nhất
 
19/04/2022

 
18/04/2022

 
03/05/2017

 
21/08/2012

Xem tất cả
Tin được xem nhiều
CÔNG VĂN SỐ 777/UBND-KTTH NGÀY 29/3/2012
159807 lượt xem

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỒ CÂU ĐỊNH AN TỔ CHỨC LỄ RA MẮT
108869 lượt xem

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
107722 lượt xem

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
106882 lượt xem

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ- MÔI TRƯỜNG KHÁNH BÌNH SAU 06 THÁNG THÀNH LẬP
105795 lượt xem

Xem tất cả
Văn bản pháp quy
 
ban hành ngày: 20/06/2023

 
ban hành ngày: 23/07/2021

 
ban hành ngày: 26/05/2014

 
ban hành ngày: 21/11/2013

 
ban hành ngày: 20/11/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 28/10/2010

 
ban hành ngày: 02/07/2010

Xem tất cả
Thành viên hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương
Tháp B, tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0274.3825139 Fax : 0274.3821744 Email: lmhtx@binhduong.gov.vn