Thông tin ngành mới
 
10/10/2023

 
10/10/2023

 
10/10/2023

 
10/10/2023

 
10/10/2023

Xem tất cả
Đánh giá


Xem tất cả
Thống kê
Lượt truy cập : 1561401
Đang truy cập : 35
Website cần biết
 HyperLink
 HyperLink
CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG

 


           

Tổ chức bộ máy của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương, bao gồm:

1. Đại hội đại biểu thành viên.

2. Ban Chấp hành.

3. Ban Thường vụ.

4. Thường trực (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch).

5. Ủy ban Kiểm tra.

 

6. Cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương.

(Điều 13, Chương IV, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025)

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG
BAN CHÁP HÀNH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ 2020-2025
Phòng Tổ chức - Hành chính
Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025
Quy chế làm việc của Ban Thường trực

quyết định số 39/QĐ-LMHTX ngày 29/02/2012 của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường trực Liên minh HTX tỉnh.

Quy chế làm việc của Phòng Tổ chức - Hành chính Liên minh HTX tỉnh
Quy chế làm việc của Phòng Nghiệp vụ - Chính sách
Phòng Nghiệp vụ - Chính sách
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ (2020-2025)
Đăng nhập
Tên  
Mật khẩu  
   
Quên mật khẩu      Đăng ký
Tìm kiếm
Thông báo mới nhất
 
19/04/2022

 
18/04/2022

 
03/05/2017

 
21/08/2012

Xem tất cả
Tin được xem nhiều
CÔNG VĂN SỐ 777/UBND-KTTH NGÀY 29/3/2012
159809 lượt xem

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BỒ CÂU ĐỊNH AN TỔ CHỨC LỄ RA MẮT
108869 lượt xem

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
107728 lượt xem

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
106887 lượt xem

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ- MÔI TRƯỜNG KHÁNH BÌNH SAU 06 THÁNG THÀNH LẬP
105801 lượt xem

Xem tất cả
Văn bản pháp quy
 
ban hành ngày: 20/06/2023

 
ban hành ngày: 23/07/2021

 
ban hành ngày: 26/05/2014

 
ban hành ngày: 21/11/2013

 
ban hành ngày: 20/11/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 28/10/2010

 
ban hành ngày: 02/07/2010

Xem tất cả
Thành viên hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương
Tháp B, tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0274.3825139 Fax : 0274.3821744 Email: lmhtx@binhduong.gov.vn