Thông tin ngành mới
 
29/08/2021

 
13/08/2021

 
13/08/2021

 
13/08/2021

 
13/08/2021

Xem tất cả
Đánh giá


Xem tất cả
Thống kê
Lượt truy cập : 988167
Đang truy cập : 4
Website cần biết
 HyperLink
 HyperLink
Số văn bản 1 trang:

Lĩnh vực Loại văn bản Cơ quan ban hành Cấp ban hành
Quyết định số QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM | Tải về
Ngày ban hành: 23/07/2021,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019...

Thông tư số 03 /2014/TT-BKHĐT HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH | Tải về
Ngày ban hành: 26/05/2014,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Thông tư,  Cơ quan ban hành: Bộ kế hoạch đầu tư,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Thông tư này hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã...

Nghị định số 193/2013/NĐ-CP | Tải về
Ngày ban hành: 21/11/2013,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Nghị định,  Cơ quan ban hành: Chính phủ,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 6, Khoản 10 Điều 9, Khoản 4 Điều 13; Khoản 13 Điều 21; Điều 22; Khoản 5 Điều 23; Khoản 1 Điều 27; Khoản 3 Điều 45; Khoản 4 Điều 49; Điều 54, Điều 59, Điều 61 và Điều 62 của Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

Luật số 23/2012/QH13 | Tải về
Ngày ban hành: 20/11/2012,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Luật,  Cơ quan ban hành: Quốc hội,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu: Luật này quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Quyết định số 2045 | Tải về
Ngày ban hành: 30/07/2012,   Lĩnh vực: Lĩnh vực khác,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: Quyết định Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bình Dương

Quyết định số 2046 | Tải về
Ngày ban hành: 30/07/2012,   Lĩnh vực: Lĩnh vực khác,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX TỈNH BÌNH DƯƠNG

Quyết định số 2047 | Tải về
Ngày ban hành: 30/07/2012,   Lĩnh vực: Lĩnh vực khác,  Loại văn bản: Quyết định,  Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: Quyết định Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bình Dương

Thông tư số 153/2010/TT-BTc | Tải về
Ngày ban hành: 28/10/2010,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Thông tư,  Cơ quan ban hành: Bộ tài chính,  Cấp ban hành: Trung ương
Trích yếu:

Nghị quyết số Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Bình Dương nhiệm kỳ 2010-2015 | Tải về
Ngày ban hành: 02/07/2010,   Lĩnh vực: Nông nghiệp,  Loại văn bản: Nghị quyết,  Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Bình Dương nhiệm kỳ 2010-2015

Hướng dẫn số 1340/STC-HCSN | Tải về
Ngày ban hành: 23/06/2009,   Lĩnh vực: Hoạt động của HTX,  Loại văn bản: Hướng dẫn,  Cơ quan ban hành: Sở tài chính,  Cấp ban hành: Địa phương
Trích yếu: Hướng dẫn số 1340/STC-HCSN của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

1234
Đăng nhập
Tên  
Mật khẩu  
   
Quên mật khẩu      Đăng ký
Tìm kiếm
Thông báo mới nhất
 
03/05/2017

 
21/08/2012

Xem tất cả
Tin được xem nhiều
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỚC HOÀ
684743 lượt xem

Thông điệp Ngày Hợp tác xã quốc tế 2012
536652 lượt xem

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH BÌNH DƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012.
519631 lượt xem

NHÌN LẠI 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 (KHÓA IX)VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ.
519531 lượt xem

QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX TỈNH BÌNH DƯƠNG:
516286 lượt xem

Xem tất cả
Văn bản pháp quy
 
ban hành ngày: 23/07/2021

 
ban hành ngày: 26/05/2014

 
ban hành ngày: 21/11/2013

 
ban hành ngày: 20/11/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 30/07/2012

 
ban hành ngày: 28/10/2010

 
ban hành ngày: 02/07/2010

 
ban hành ngày: 23/06/2009

Xem tất cả
Thành viên hợp tác xã

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương
Tháp B, tầng 6, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại : 0274.3825139 Fax : 0274.3821744 Email: lmhtx@binhduong.gov.vn